• Ονοματεπώνυμο όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας η άλλο έγγραφο / Name as shown in the passport or other ID
 • Ονόματα όλων των παιδιών κάτω των 18 ετών που ταξιδεύουν μαζί σας / Names of all children travelling with you under 18 years old
 • Τις τελευταίες 14 ημέρες, εσείς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται παραπάνω
  Within the past 14 days, have you , or any person listed above :
 • Είχατε στενή επαφή με κάποιον που διαγνώστηκε ότι πάσχει από τη νόσο του κορονοϊού COVID-19;
  Had close contact with anyone diagnosed as having Coronavirus disease (COVID-19) ?
 • Είχατε προσφέρει άμεση φροντίδα σε ασθενείς COVID-19, εργαζόμενος στον τομέα της υγείας;
  Provided direct care for COVID-19 patients, working with healthcare workers ?
 • Είχατε επισκεφτεί ή βρεθεί σε κλειστό χώρο με ασθενή που πάσχει από τον κορονοιό COVID-19;
  Visited or stayed in a closed environment with any patient having Coronavirus disease ?
 • Είχατε εργαστεί μαζί σε κοντινή απόσταση η βρεθεί στην ίδια αίθουσα με ασθενή COVID-19;
  Worked together in close proximity or shared the same classroom environment, with COVID-19 patient?
 • Είχατε ταξιδέψει μαζί με ασθενή COVID-19 με οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς;
  Travelled together with COVID-19 patient in any kind of conveyance ?
 • Είχατε μείνει στην ίδια κατοικία με ασθενή COVID-19;
  Lived in the same household as a COVID-19 patient ?
 • Customer Declaration / Δήλωση Πελάτη

 • You need to complete one Questionnaire per adult. / Πρέπει να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ανά ενήλικα.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.