Αινός στην Κεφαλονιά

Αινός στην Κεφαλονιά

Η Κεφαλονιά είναι το μεγαλύτερο ελληνικό νησί στην περιοχή του Ιονίου πελάγου και το όρος Αίνος είναι το ψηλότερο βουνό της ίδιας περιοχής, με υψόμετρο που ξεπερνά τα 1.600 μ.

Το όρος Αίνος είναι γνωστό όχι μόνο για το υψόμετρο του αλλά και λόγω του πυκνού δάσους των κεφαλών Κεφαλονίων (Abies cephalonica), που κυριαρχούν στα ανώτερα υψόμετρα.

Το είδος αυτό είναι ενδημικό στην Ελλάδα και περιγράφηκε για πρώτη φορά στην ίδια περιοχή. Στην περιοχή διακρίνονται τρία διαφορετικά ενδιαιτήματα: το ελατοδάσος, το οποίο μπορεί να είναι καθαρό ή σε χαμηλότερα υψόμετρα, να αναμειγνύεται με στοιχεία μακί (Arbutus ssp. Quercus ssp. κ.λπ.), τις βραχώδεις ή βοτσαλωτά πλαγιές που χαρακτηρίζονται από πιο αραιή βλάστηση και στις οποίες μπορεί κανείς συχνά να συναντήσει ενδιαφέροντα floral στοιχεία και τις βραχώδεις κορυφές και τις μη δασικές ανώτερες περιοχές του όρους A , στα οποία βρίσκονται αρκετά ενδημικά φυτά της Κεφαλονιάς ή των Ιονίων Νήσων.

Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Πάρκο.

Το ελατοδάσος του Αίνου ως οικοσύστημα και ως φυσική κληρονομιά έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι το μοναδικό στο είδος του στην περιοχή του Ιονίου.

Σημειώνεται επίσης ότι η σημασία αυτού του δάσους έγκειται στη γενετική αγνότητα του είδους Abies cephalonica, αφού στις ηπειρωτικές περιοχές της Ελλάδας, όπου μπορεί επίσης να βρεθεί αυτό το είδος, συχνά διασταυρώνεται με το βαλκανικό ελάτης Abies borisii-regis.

Το όρος Αίνος είναι σημαντικό από βιογεωγραφική άποψη, καθώς στις πλαγιές και τις κορυφές του μπορούν να βρεθούν ενδημικά φυτικά είδη.

Επίσης, το μοτίβο εξάπλωσης αρκετών φυτικών ειδών που βρίσκονται στην περιοχή δείχνει στενούς βιογεωγραφικούς δεσμούς μεταξύ της ελληνικής και της ιταλικής χερσονήσου.