Ενημερωτικό Σημείωμα GDPR

Apostolata Island Resort and Spa

Ενημερωτικό Σημείωμα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Πρόλογος: Στο Apostolata Island Resort and Spa συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον 2016/679 κανονισμό της ΕΕ καθώς και την κείμενη ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 2. Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Ξυδιάς Τεχνική Οικοδομική Εμπορική Τουριστική Α.Ε. με ΑΦΜ: 099789185, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. Πειραιά, Διεύθυνση: Σκάλα, 28086, Κεφαλονιά.

 3. Συλλογή προσωπικών δεδομένων – κατηγορίες δεδομένων – σκοπός επεξεργασίας: Τα προσωπικά σας δεδομένα (Όνομα, Επίθετο, Στοιχεία ταυτότητας/διαβατηρίου, ενδιαφέροντα, συνήθειες, τραπεζικοί λογαριασμοί, πιστωτικές κάρτες, δεδομένα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, στοιχεία επικοινωνίας κλπ.) υπόκεινται σε αυτοματοποιημένη και μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία από το εξουσιοδοτημένο μας προσωπικό για τον χειρισμό της κράτησής σας και για να διευκολύνουμε τη διαμονή σας στο ξενοδοχείο. Τα ειδικών κατηγοριών («ευαίσθητα») δεδομένα σας (ιατρικά δεδομένα) μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες σας, σε περιπτώσεις που μας ενημερώσετε σχετικά, π.χ. για οποιαδήποτε ιατρικό θέμα, αναπηρία ή άλλο αίτημα που σχετίζεται με την υγεία ή τη διατροφή σας, η με σκοπό την παροχή υπηρεσιών ευεξίας και περιποίησης κατά τη διαμονή ή επίσκεψή σας στις ξενοδοχειακές μας εγκαταστάσεις.

 4. Νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων: Η συλλογή και η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση μιας κράτησης και για τη διευκόλυνση της διαμονής σας στο ξενοδοχείο μας, βασίζεται στην εξής νομική βάση: “η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης” (Άρθρο 6, παρ. 1 στοιχ.(β) GDPR).

 5. Νομική βάση για την επεξεργασία των Ειδικών Κατηγοριών των Προσωπικών σας Δεδομένων: Η συλλογή και η επεξεργασία των «ευαίσθητων» προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στην νομική βάση “ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων”, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, Άρθρο 9, παρ. 2, στοιχ.(α).

 6. Παραλήπτες Προσωπικών Δεδομένων: Το Apostolata Island Resort and Spa θα διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε συνεργαζόμενα τρίτα μέρη (εκτελούντες την επεξεργασία), εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης, για τη συμμόρφωση μας με νομική υποχρέωση ή σύμφωνα με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

 7. Διατήρηση προσωπικών δεδομένων:

  • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται εκ της κείμενης νομοθεσίας (Άρθρο 937 – Αστικός Κώδικας – Παραγραφή) να διατηρεί τα δεδομένα που αφορούν στους πελάτες του, για είκοσι (20) έτη.

  • Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας δικαιούται εκ της κείμενης νομοθεσίας (Ν.4174/2013 όπως τροποποιημένος με το άρθρο32 παρ.2 Ν.4646/2019 ισχύει), να διατηρεί τα στοιχεία των οικονομικών συναλλαγών με τους πελάτες του, για περίοδο δέκα (10) ετών από τη λήξη του έτους εντός του οποίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης ή της τελευταίας δήλωσης σε περίπτωση που προβλέπεται η υποβολή περισσότερων δηλώσεων.

 1. Δικαιώματα υποκειμένων των δεδομένων: Όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε την επιλογή να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα: δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων και δικαίωμα αντίρρησης, υποβάλλοντας γραπτό αίτημα αυτοπροσώπως στις εγκαταστάσεις του Apostolata Island Resort and Spa ή αποστέλλοντας το αίτημα μέσω ταχυδρομείου ή μέσω email με την επικυρωμένη υπογραφή σας. Το Apostolata Island Resort and Spa θα ανταποκριθεί στο αίτημά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο επιπλέον μήνες, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν παράταση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας, θα σας ειδοποιήσουμε χωρίς καθυστέρηση και το αργότερο εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος για τους λόγους. Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε επίσης με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: www.dpa.gr.

 2. Στοιχεία Yπευθύνου Eπεξεργασίας Δεδομένων: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΛΩΝΑΡΗΣ Διεύθυνση: Σόλωνος 41, 106 72, Αθήνα, Ελλάδα Τηλέφωνο: (30) 2103604021 , Fax: (30) 2103605208, Email: mklonaris@yahoo.gr

 3. Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων: Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (για αναλυτικότερη ενημέρωσή σας), όπως και το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα https://www.apostolata.gr/, στην οποία, τυχόν αναρτημένη αναθεωρημένη έκδοση, υπερισχύει της έντυπης έκδοσής τους.